श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली | Shri Shani Ashtottar Shatnamavali


Shri Shani Ashtottar Shatnamavali Lyrics in Sanskrit

Shri Shani Ashtottar Shatnamavali Lyrics in Sanskrit

श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली

ॐ शनैश्चराय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ सर्वेशाय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ सुरवन्द्याय नमः ।
ॐ सुरलोकविहारिणे नमः ।
ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः । १०॥

ॐ सुन्दराय नमः ।
ॐ घनाय नमः ।
ॐ घनरूपाय नमः ।
ॐ घनाभरणधारिणे नमः ।
ॐ घनसारविलेपाय नमः ।
ॐ खद्योताय नमः ।
ॐ मन्दाय नमः ।
ॐ मन्दचेष्टाय नमः ।
ॐ महनीयगुणात्मने नमः ।
ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः । २०॥

ॐ महेशाय नमः ।
ॐ छायापुत्राय नमः ।
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ शरतूणीरधारिणे नमः ।
ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ।
ॐ चञ्चलाय नमः ।
ॐ नीलवर्णाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः ।
ॐ नीलाम्बरविभूषाय नमः । ३०॥

ॐ निश्चलाय नमः ।
ॐ वेद्याय नमः ।
ॐ विधिरूपाय नमः ।
ॐ विरोधाधारभूमये नमः ।
ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः ।
ॐ वज्रदेहाय नमः ।
ॐ वैराग्यदाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ वीतरोगभयाय नमः ।
ॐ विपत्परम्परेशाय नमः । ४०॥

ॐ विश्ववन्द्याय नमः ।
ॐ गृध्नवाहाय नमः ।
ॐ गूढाय नमः ।
ॐ कूर्माङ्गाय नमः ।
ॐ कुरूपिणे नमः ।
ॐ कुत्सिताय नमः ।
ॐ गुणाढ्याय नमः ।
ॐ गोचराय नमः ।
ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ।
ॐ विद्याऽविद्यास्वरूपिणे नमः । ५०॥

ॐ आयुष्यकारणाय नमः ।
ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः ।
ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
ॐ वशिने नमः ।
ॐ विविधागमवेदिने नमः ।
ॐ विधिस्तुत्याय नमः ।
ॐ वन्द्याय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ वरिष्ठाय नमः ।
ॐ गरिष्ठाय नमः । ६०॥

ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः ।
ॐ वरदाभयहस्ताय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ मितभाषिणे नमः ।
ॐ कष्टौघनाशकाय नमः ।
ॐ पुष्टिदाय नमः ।
ॐ स्तुत्याय नमः ।
ॐ स्तोत्रगम्याय नमः । ७०॥

ॐ भक्तिवश्याय नमः ।
ॐ भानवे नमः ।
ॐ भानुपुत्राय नमः ।
ॐ भव्याय नमः ।
ॐ पावनाय नमः ।
ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः ।
ॐ धनदाय नमः ।
ॐ धनुष्मते नमः ।
ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः ।
ॐ तामसाय नमः । ८०॥

ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः ।
ॐ विशेषफलदायिने नमः ।
ॐ वशीकृतजनेशाय नमः ।
ॐ पशूनां पतये नमः ।
ॐ खेचराय नमः ।
ॐ खगेशाय नमः ।
ॐ घननीलाम्बराय नमः ।
ॐ काठिन्यमानसाय नमः ।
ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः ।
ॐ नीलच्छत्राय नमः । ९०॥

ॐ नित्याय नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ।
ॐ गुणात्मने नमः ।
ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ निन्द्याय नमः ।
ॐ वन्दनीयाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ दिव्यदेहाय नमः ।
ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ।
ॐ दैन्यनाशकराय नमः । १००॥

ॐ आर्यजनगण्याय नमः ।
ॐ क्रूराय नमः ।
ॐ क्रूरचेष्टाय नमः ।
ॐ कामक्रोधकराय नमः ।
ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ।
ॐ परिपोषितभक्ताय नमः ।
ॐ परभीतिहराय नमः ।
ॐ भक्तसङ्घमनोऽभीष्टफलदाय नमः । १०८॥


यह भी जानें–
Next Post Previous Post