श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् | Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram


Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi:

HD image of Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi

श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने
शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः ॥ १ ॥

सौम्याय सुरवन्द्याय सुरलोकविहारिणे
सुखासनोपविष्टाय सुन्दराय नमो नमः ॥ २ ॥

घनाय घनरूपाय घनाभरणधारिणे
घनसारविलेपाय खद्योताय नमो नमः ॥ ३ ॥

मन्दाय मन्दचेष्टाय महनीयगुणात्मने
मर्त्यपावनपादाय महेशाय नमो नमः ॥ ४ ॥

छायापुत्राय शर्वाय शरतूणीरधारिणे
चरस्थिरस्वभावाय चञ्चलाय नमो नमः ॥ ५ ॥

नीलवर्णाय नित्याय नीलाञ्जननिभाय च
नीलाम्बरविभूषाय निश्चलाय नमो नमः ॥ ६ ॥

वेद्याय विधिरूपाय विरोधाधारभूमये
भेदास्पदस्वभावाय वज्रदेहाय ते नमः ॥ ७ ॥

वैराग्यदाय वीराय वीतरोगभयाय च
विपत्परम्परेशाय विश्ववन्द्याय ते नमः ॥ ८ ॥

गृध्नवाहाय गूढाय कूर्माङ्गाय कुरूपिणे
कुत्सिताय गुणाढ्याय गोचराय नमो नमः ॥ ९ ॥

अविद्यामूलनाशाय विद्याऽविद्यास्वरूपिणे
आयुष्यकारणायाऽपदुद्धर्त्रे च नमो नमः ॥ १० ॥

विष्णुभक्ताय वशिने विविधागमवेदिने
विधिस्तुत्याय वन्द्याय विरूपाक्षाय ते नमः ॥ ११ ॥

वरिष्ठाय गरिष्ठाय वज्राङ्कुशधराय च
वरदाभयहस्ताय वामनाय नमो नमः ॥ १२ ॥

ज्येष्ठापत्नीसमेताय श्रेष्ठाय मितभाषिणे
कष्टौघनाशकर्याय पुष्टिदाय नमो नमः ॥ १३ ॥

स्तुत्याय स्तोत्रगम्याय भक्तिवश्याय भानवे
भानुपुत्राय भव्याय पावनाय नमो नमः ॥ १४ ॥

धनुर्मण्डलसंस्थाय धनदाय धनुष्मते
तनुप्रकाशदेहाय तामसाय नमो नमः ॥ १५ ॥

अशेषजनवन्द्याय विशेषफलदायिने
वशीकृतजनेशाय पशूनाम्पतये नमः ॥ १६ ॥

खेचराय खगेशाय घननीलाम्बराय च
काठिन्यमानसायाऽर्यगणस्तुत्याय ते नमः ॥ १७ ॥

नीलच्छत्राय नित्याय निर्गुणाय गुणात्मने
निरामयाय निन्द्याय वन्दनीयाय ते नमः ॥ १८ ॥

धीराय दिव्यदेहाय दीनार्तिहरणाय च
दैन्यनाशकरायाऽर्यजनगण्याय ते नमः ॥ १९ ॥

क्रूराय क्रूरचेष्टाय कामक्रोधकराय च
कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमो नमः ॥ २० ॥

परिपोषितभक्ताय परभीतिहराय च
भक्तसङ्घमनोऽभीष्टफलदाय नमो नमः ॥ २१ ॥


यह भी जानें–
Next Post Previous Post